fbpx

Како изгледаат Мувите?

Мувите спаѓаат во групата на двокрилни летачки инсекти. Тие се одликуваат со подвижна глава на која има еден пар на очи. Најпознати и најчести видови се домашната мува и шталската-коњската мува.

Како се најдоа муви во мојот дом/дуќан/бизнис?

Мувите се летачки – просторни инсекти тие се движат во сите правци и слетуваат и пролетуваат низ сите места. Најчесто мувите во објектот влегуваат преку отворени прозори и врати, но може да се случи мувите во објектот да влезат и заробени во некоја транспортна кутија. Штом влезат во објект мувите внатре може да развијат плоден живот и да немаат потреба да излезат од објектот.

Најчести места за живеење на мувите се:

Мувите слетуваат на многу различни места, но највеќе ги привлекуваат светли бои посебно жолтата, прозорци со дневна светлина и органски отпади во распаѓање. Бидејќи се просторен инсект тие се доста досадни летајки и вознемирувајки наокулу. Најчести места каде што мувата ги положува своите јајца за рамножување се распаѓачки органски материи, ѓубришта, одводи, растителни отпади во распаѓа како на пример куп од искосена трева и други места каде што има доволно влага и храна.

 Колкава е заканата на мувите кон нашето здравје?

Мувите се инсекти кои за брзо време летајки менуваат многу различни локации, некои од тие локации се не толку хигиенско исправни места и содржат голем број на штетни микро организми кои претставуваат опасност за човековото здравје. Мувата е голем векторски преносител на заразни болести имајќи можност да пренесе преку 100 патогени организми вклучувајќи извори на колера, дизентерија, салмолнела, антракс, туберкулоза и други заразни болести.

Icon

Проверка

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Третман

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Заштита

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Одржување

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.

Што ТОКСИ-ВЕТ може да помогна за да се спасите од муви?

Поради природата на мувата да лета заштита од муви е доста по комплексна во однос на лазечките инсекти. Нашите стручни лица, ќе ги утврдат местата за размножување на мувите во вашиот објект, ќе ги лоцираат критичните точки за влез на мувите и ќе ви предложат како најефективно да се уништат возрасните муви кои претставуваат извор на зарази во вашиот објект.

Е-маил

Локација

контакт

E-маил

Локација

to top