fbpx

ГЛОДАРИ

Како изгледаат глодарите?

Глодарите се најголем ред во цицачите, на нив отпаѓа преку 40% од популацијата на цицачи. Главна карактеристика на глодарите е тоа што имаат пар на заби секачи кои непрекинато растат и на горната а и на долната вилица.  Глодарите се цицачи кои се карактиризираат со четири нозе иако се доста стабилни и голем дел од животните функции може да вршат и на две нозе. Обвиени се со крзно и најчесто имаат опашки.

Видови на глодари?

Има преку 2000 видови глодари но за нас најзначајни, односно најпроблематични се глушецот и стаорецот.

ГЛУВЦИ

Глушецот е мал глодар кој се карактеризира со шпицеста муцка, каде што на врвот од муцката е сместен носот. Имаат опашка која најчесто е во должина колку и нивното тело, обвиени се со темно-сиво крзно . Најзастапен кај нас е домашниот глушец(mus musculus ).Глувците се сештојади и  најактивни се ноќно време.

Како се најдоа глувците во мојот дом/дуќан/бизнис?

Глувците се глодари, тие може да гризаат и прават дупки ни разни материјали како пластика, гипс бетон, најлони и дрво, воедно за да навлезат во објект им треба мал простор од помалку од 1,5 центиметри. Иако не поминуваат должина од  10 центиметри тие вертикално може да скокнат и до пола метар.

Најчести места за живеење на глувците се:

Глувците се срамежливи суштества, тие своите гнезда ги прават на тивки и меки места, карактеристично за глувците е што немаат голем радиус на движење тие се движат до 10 метри од нивното гнездо. Најчест избор за живелиште на домашниот глушец се текстилни материјали, хартија, изолациони материјали, фиберглас, жици , душеци и јастуци.

Колкава е заканата на домашниот глушец кон нашето здравје?

Mus Musculus – Домашниот глушец може да ја контаминира храната, да ги оштети пакувањата, да пренесува болести, зарази и бактерии. При присуство на домашниот глушец во вашиот дом најчесто тој ќе  јаде и од вашата храна што директно ја заразува со бактерии кои може да штетат по вашето здравје. Покрај ризик за вашето здравје, домашниот глушец може да предизвика и економска штета глодајки по електричната инсталација и електричните уреди, да ги оштети канализационите цевки, да изгриза разни црева кој се потребни за профитабилно функционирање на вашиот бизнис и друго.

Icon

Инспекција

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Третман

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Заштита

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Одржување

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.

Стаорци

Стаорците истота така се глодари, тие мора да гризаат предмети и да ги трошат својте глодачки заби. Тие се поголеми од глувците и нивната големина изнесува над 12 центиметри и тежина до 500 грама. Најзначајни за човекот се стаорците од видовите Rattus Rattus(Сив Стаорец) и Rattus Norvegicus кој има повеќе имиња но најпознати му се канализациски стаорец и норвешки стаорец.

Како се најдоа стаорците во мојот дом/дуќан/бизнис?

Природното живелиште на стаорецот му е во близина на човековите домови.  Нашите домови и работни средини изобилуваат со храна која е доволна мамка за стаорецот да излезе од канализацијата или да со направи свој влез гризејки ја дрвената врата или гипс картонот и да се нагости со нашите намирници.

Најчести места за живеење на стаорците се:

Стаорците имаат голема потреба од храна па така тие секогаш се во близина или во нашите објекти. Тие може да направат легла на таванот, во празни ѕидови под подовите на некој објекти, во градината или во бетонските пукнатини. Главна референтна точка кога стоарците прават живеалиште е хранта.

Колкава е заканата на Стаорецот кон нашето здравје?

Уште од самиот факт дека стоарците се одговорни за пренесување на црната чума во Европа која траела од  1347  до 1351 година и резултирала со преку 100 милиони мртви луѓе тоа ни дава знак дека стаорците може да бидат доста опасни по нашето здравје. Тие пренесуваат многу штетни бактерии и на нив може да патуваат и болви кој се крволочни инсекти.

Bold text dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequatuis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Е-маил

Локација

контакт

E-маил

Локација

to top