fbpx

БУБАШВАБИ

Како изгледаат бубашвабите?

Бубашвабите се лазечки инсекти кои имаат рамни овални тела, знаат да бидат мрсни на допир. Во зависност на температураат на кој живеат нивните тела може да бидат и топли и ладни. Главата на лебарката е мала и најчесто е покриена со израсток сличен на штит. Бубашвабите имаат шест долги нозе на нивните нозе видливи се и дополнителни странични израстоци кои им овозможуваат да се движат брзо на било каква површина и било која насока. Некоја видови бубашваби имаат и крилја, иако овие видови имаат крилја тие неможе да летаат.

Видови на бубашваби?

Низ светот постојат повеќе од 4500 видови на бубашваби, на нашите простори најраспространети се германската, американската и ориенталната бубашваба

Германската бубашваба или уште попозната меѓу народот како лебарка е со големина до 2 центиметри. Нивната боја е кафеавкасто – црвено и може да варира до темно кафена.

Како се најдоа лебарките во мојот дом/дуќан/бизнис?

Лебарките се мали инсекти кои обожаваат темни и тивки места, тие се инсекти кои своето живелиште  го развиваат во затворен простор  и сакаат да имаат превоз преку електрични уреди, карон и кеси до нивните нови домови. Најчест начин за внесување на лебарките во вашиот дом или бизнис е преку употребуван електричен уред, внесување на картонска или друг вид амбалажа. Во случај на згради за колективно домување или комплекси за заеднички бизниси тие лесно може да се придвижат до една просторија во друга преку електричната и водоводната инсталација.

Најчести места за живеење на лебарките се:

  • Кујната,
  • Електричните уреди,
  • Местата за отпадоци.

Колкава е заканата на лебарките кон нашето здравје?

Лебарките се инсекти кои обожуваат нечисти темни и влажни места. Иако вие не секогаш може да ги забележите тие се движат насекаде во домот, од намирниците во фрижидерот до корпата за отпадоци. При движењето лебарките разнесуваат нечистотија,  бакктерии кои предзвикуваат труење со храна и дизентерија воедно лебарките може да пренесат алергени на различни предмети и храни

Поради нивното брзо размножување, отпорност и специфичен начин на живот лебарките знаат да бидат голем проблем за вашиот дом или бизнис. Ние ТОКСИ-ВЕТ можеме да ви понудиме решение за најефективно отстранување на лебарките.

Icon

Проверка

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Третман

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Заштита

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.
Icon

Одржување

Детално прегледување на објектот, изнаоѓање на критичните точки за извор на штетниците е поставување на темел за успешно отстранување на вашиот проблем,добрата проверка и запознавањето со проблемот што штетниците ви го причинуваат е повеќе од пола завршена работа.

Ориентална Бубашваба

 Ориенталните бубашваби се најраспорстранети бубашваби на нашата териоторија. По форма се овално – топчести, бојата им е темно – кафена до црна. Достигнуваат големина до 3 центиметри.Бубашвабите на својот грб носат закржлавени издатоци во форма на крилја, но сепак не им се во функција и не летаат.

За свое живеалиште бубашвабите преферираат темни и влажни места, затоа најчесто се среќаваат во канлизациските системи, во домовите најчесто излегуваат од одводните сифони, и може да се сретнат во влажни подруми. Во природата може да се најдат окулу нискорастечки грмушки, паднати листови, мулчови и други места каде што влагата се задржува подолго време.

Како се најдоа бубашвабите во мојот дом/дуќан/ бизнис?

Бубашвабите обожаваат темни, влажни и нечисти места најчесто во објектите влегуваат преку сифоните, отворени врати или прозори и потоа се вдомуваат околу изворите на влага како што е површината под кадите зад мијалниците во кујните и тоалетите.

Најчести места за живеење?

  • Канализацијата,
  • Под кадите во тоалетите,
  • Во сифоните,
  • Под купови од паднати лисја или искосена треба.

Колкава е заканата на Бубашвабите кон нашето здравје?

Бубашвабите својот живот го поминуваат во доста нечисти места. Тие преку своето движење на нечистите места како на пример канализацијата на своето тело налепуваат разноразни бактерии кои потоа ги внесуваат во вашите домови или работни простории.Воедно бубашвабите пренесуваат и алергени па така може да дојде и до асматични напади при изложеност на тие алергени.

Е-маил

Локација

контакт

E-маил

Локација

to top