fbpx

Monthly Archives: January 2024

Еднократен третман или годишна контрола на штетници? Што е подобро?

Во борбата против штетните инсекти и глодари преку дезинфекција, дезинсекција и дератизација, двата најчести методи кои се користат се еднократен третман и годишна контрола. Концептот на еднократен третман е прилично едноставен и директен. Истиот се сведува на истребување на штетните инсекти и глодари со едно третирање. Да претпоставиме дека во Вашиот објект има присуство на…

Read more

Е-маил

Локација

контакт

E-маил

Локација

to top